Ford EcoSport

4009 c.c.

Ford EcoSport

苗栗縣

車行:平安汽車

車行

2003出廠

2003領牌

90,000

公里

17

Mazda Mazda6

2261 c.c.

Mazda Mazda6

苗栗縣

車行:平安汽車

車行

2005出廠

2005領牌

199,900

公里

17

Porsche Cayenne

3600 c.c.

CAYENNE 2013 總代理 一手車 免鑰匙啟動 多樣選配 明龍汽車

台北市

車行:明龍汽車

車行

2013出廠

2013領牌

53,952

公里

183

BMW 5 Series

2979 c.c.

BMW 5 Series

苗栗縣

車行:平安汽車

車行

2004出廠

2004領牌

110,000

英里

42

Mazda Mazda6

2261 c.c.

Mazda Mazda6

苗栗縣

車行:平安汽車

車行

2005出廠

2005領牌

199,900

公里

17

全部商品

Luxgen M7 / Luxgen7 MPV

2198 c.c.

2011 MPV 旗艦 僅跑4萬 絕美白配米 CP值超高 新東汽車

新北市

車行:SAVE 新東汽車

車行

2011出廠

2011領牌

4

公里

49